• YARIM ALTIN
  8.287,00
  % -2,74
 • AMERIKAN DOLARI
  32,4082
  % 0,15
 • € EURO
  34,5617
  % 0,37
 • £ POUND
  40,4412
  % 0,36
 • ¥ YUAN
  4,4767
  % 0,15
 • РУБ RUBLE
  0,3463
  % 0,00
 • BITCOIN/TL
  2143577,561
  % 2,92
 • BIST 100
  9.747,29
  % -0,68

İcra takibi Nedir? İcra takibi Başlatılırsa Ne Yapılmalı?

İcra takibi Nedir? İcra takibi Başlatılırsa Ne Yapılmalı?
 • İcra takibi, alacağını borçludan tahsil edemeyen kişinin, alacağını tahsil etmek amacıyla İcra Dairesinde başlattığı hukuki takip olarak bilinmektedir.

İcra Türleri

İlamlı icra, mahkeme kararına dayanak gösterilerek ve ayrıca noter onaylı senetlerin bulunduğu durumlarda başlatılan icra türü olarak tanımlanmaktadır. Konu bakımından ise ilamsız icradan farklı olarak para dışında, çocuk teslimi, çocukla şahsi münasebet tesisi, taşınır teslimi ve taşınmazların tahliyesi ve teslimi gibi konularda da işlem yapılabilmektedir.

İlamsız icra, bu icra türünde mahkeme kararı bulunmamaktadır. Bu sebepten ilamlı icraya nazaran icra takibine konu olan alacağın kesinleşmesi daha uzun sürebilmektedir. İlamsız icrada esas konu, genel olarak para alacaklarıdır. İlamsız icrada genel haciz yoluyla takip, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ve kiralanan taşınmazların tahliyesi konularında icra takip yolları bulunmaktadır.

İcra Emri

Alacaklının talebi üzerine İcra dairesi borçluya icra emri göndermektedir. İcra emrinin içerisinde belirli hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar borçlu tarafından yerine getirilmediği taktirde belirli yaptırımların olacağı açıkça belirtilmektedir. Buna göre;

Borcun 7 gün içinde ödenmesi gerektiği açıkça belirtilmektedir.

Borç 7 gün içinde ödenmemişse icra mahkemesinden, temyize gidilmişse Yargıtay ilgili dairesinden, yargılamanın yenilenmesi talep edilmişse kararı veren mahkemeden icranın geri bırakılması hakkında bir karar icra dairesine götürülmedikçe cebri icranın gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

7 gün içinde mal beyanında bulunulması gerektiği, aksi halde hapis ile tazyik olunacağı bildirilmektedir. Ayrıca mal beyanının gerçeğe aykırı olarak doldurulması halinde hapis cezasına çarptırılacağı bildirilmektedir.

Takip Başlarsa Yapılması Gerekenler

Genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde borçlu, kendisine gönderilen icra emrine 7 gün içinde itiraz etmesi halinde icra durmaktadır. Ayrıca borçlunun menfi tespit davası ve istirdat davası açma hakları da bulunmaktadır. İlamlı icralarda tehrir-i icra kararı çıkarttırarak haciz işlemini dava bitene kadar durdurabilmektedir. Borçlu 7 gün içinde itirazını yapmaz ise icra kararı kesinleşmekte ve haciz işlemi başlatılmaktadır. Bu durumda borçlu, yapılan haczin usulsüz olduğu iddiası ile icra mahkemesine şikâyette bulunabilmektedir. Hiçbir şekilde haczi durduramayan borçlu, haczedilen malların satış aşamasında, menfi tespit davası açma hakkı bulunmaktadır. Bu davayla borçlu, borcunun bulunmadığını ispatlamaya çalışmaktadır. Dava bitmeden malların satılması halinde ise borçlu istirdat davası açıp malların bedelinin kendisine ödenmesini talep edebilmektedir.

İlginizi Çekebilir  Yasal Takip ve İdari Takip Süreçleri Nasıl İşler?